PF 2013

„Dobrou práci poznáte podle toho, jak je udělaná tam, kde není vidět“

PF 2013