Karoserie Petera

„Dobrou práci poznáte podle toho, jak je udělaná tam, kde není vidět“

Karoserie Petera

Vrchlabí patří k prvním městům v Čechách, jejichž ulicemi projel automobil. Zasloužili se o to zdejší šlechtici Černínové. Pravděpodobně už v roce 1904 zakoupili francouzský parní automobil Gardner Serpollet typ H. Více informací se zatím nepodařilo zjistit. O firmě Ignaze Theodora Petery a následně jeho synů se dochovalo minimum pramenů. Zdá se, že najít písemný doklad o přesném datu zhotovení první automobilové karoserie se už nepodaří, i když brožury a časopisecké články publikované od konce 50. let se shodují na roku 1908. Poprvé se tento údaj objevil v drobné publikaci „Z dějin AZNP Vrchlabí“, sepsané Emilem Fleglem, Milošem Gerstnerem a Josefem Šimonem
v roce 1958. Práce vznikla k 50. výročí zhotovení první automobilové karoserie. Že byla vyrobena v roce 1908, potvrdil Čeněk Kouba, který se na oné významné zakázce podílel. Jak si v roce 2008 vzpomněl Josef Šimon, jeden z autorů zmíněné brožury, o roce 1908 hovořil další z tehdy zpovídaných přímých svědků, kovář Václav Gerstner. Karoserii postavili na šasi vyrobené v Reichenberger Automobil Fabrik – RAF, liberecké automobilce. Vůz koupil vrchlabský majitel přádelny Willibald Jerie a působil jím ve městě značný rozruch. Na Willibalda Jerie a jeho dva další bratry stojí zato podívat se blíže.

  • Jan Králík
  • Vydáno v roce 2008 nakladatelstvím Atelier Kupka
  • a graficky upravil René Senko, Karel Kupka
  • 190 stran
  • Vydáno při příležitosti výstavy ke 100. výročí zahájení výroby automobilových karoserií ve Vrchlabí,
    uspořádané v září 2008 v Krkonošském muzeu Správy KRNAP ve Vrchlabí
    Vydáno dvojjazyčně česko-anglicky

  • ISBN: 978-80-903028-4-6