L&K - Škoda, II. díl

„Dobrou práci poznáte podle toho, jak je udělaná tam, kde není vidět“

L&K - Škoda, II. díl

1925 - 1995

Let okřídleného šípu

Po schválení modelu se jeho povrch snímá bodovou sondou, nebo kamerami. Tím se získá mrak velkého množství bodů s relativně pravidelným rozmístěním. Údaje se pak předávají ke zpracování do
oddělení předvývoje – CAD-surfacing.

Odborníci s využitím speciálního softwaru spojují jednotlivé body do křivek a ploch. Následuje optimalizace, která povrch dokonale vyhladí. Určuje se rovněž průběh spár a napojení sousedních dílů s ohledem na konstrukční a technologické možnosti. Vyrovnávají se nerovnosti a detaily, které jsou na
hliněném modelu těžko postřehnutelné, nebo nebyly dostatečně přesně sejmuty. V této fázi je nutná úzká spolupráce designéra a konstruktéra. Designové návrhy některých menších detailů nebo jednoduchých modulů (i když výraz jednoduchý by patřil do uvozovek) vznikají tak, že se na základě skic vytváří přímo počítačový model.

  • Jan Králík, Petr Kožíšek
  • Vydáno v roce 1995 nakladatelstvím Motorpress ve spolupráci s Milpo
  • 350 stran
  • I. vydání

  • ISBN: 80-901749-3-0