Portfolio

JAWA, můj osud

V roce 1937 přišel Kynčl s novým prototypem. Měl krátkou hlaveň s vývrtem o průměru 11 mm a nástavec s kónickým vývrtem, jehož ústí mělo průměr 7,9 mm. Kynčl musel vyřešit dva zásadní problémy. Jednak aby se nástavec příliš rychle neopotřeboval, jednak aby střela snesla deformaci, aniž by se tím příliš snížila rychlost, a aby se nezmenšila její rotace daná stoupáním vývrtu hlavně. Právě rotace střely je nezbytná pro její stabilizaci na dráze letu a významně ovlivňuje přesnost náboje.

Nakladatelství: Grada Publishing
Město: Praze
Počet stran: 107
ISBN: 978-80-247-2597-0