Portfolio

Karoserie Petera

Vrchlabí patří k prvním městům v Čechách, jejichž ulicemi projel automobil. Zasloužili se o to zdejší šlechtici Černínové. Pravděpodobně už v roce 1904 zakoupili francouzský parní automobil Gardner Serpollet typ H. Více informací se zatím nepodařilo zjistit. O firmě Ignaze Theodora Petery a následně jeho synů se dochovalo minimum pramenů. Zdá se, že najít písemný doklad o přesném datu zhotovení první automobilové karoserie se už nepodaří, i když brožury a časopisecké články publikované od konce 50. let se shodují na roku 1908. Poprvé se tento údaj objevil v drobné publikaci „Z dějin AZNP Vrchlabí“, sepsané Emilem Fleglem, Milošem Gerstnerem a Josefem Šimonem
v roce 1958. Práce vznikla k 50. výročí zhotovení první automobilové karoserie. Že byla vyrobena v roce 1908, potvrdil Čeněk Kouba, který se na oné významné zakázce podílel. Jak si v roce 2008 vzpomněl Josef Šimon, jeden z autorů zmíněné brožury, o roce 1908 hovořil další z tehdy zpovídaných přímých svědků, kovář Václav Gerstner. Karoserii postavili na šasi vyrobené v Reichenberger Automobil Fabrik – RAF, liberecké automobilce. Vůz koupil vrchlabský majitel přádelny Willibald Jerie a působil jím ve městě značný rozruch. Na Willibalda Jerie a jeho dva další bratry stojí zato podívat se blíže.

Nakladatelství: Atelier Kupka
Grafika: René Senko, Karel Kupka
Město: Brně
Počet stran: 190
ISBN: 978-80-903028-4-6